Daavidista Goljatiksi

50 vuotta S2-historiaa

  • Leena Maria Heikkola Universitetet i Oslo
Avainsanat: Helsingin yliopisto, suomen kielen ulkomaalaisopetus, S2, suomi vieraana kielenä, suomi toisena kielenä

Abstrakti

Arvioitu teos:

Eila Hämäläinen: Suomi vieraana ja toisena kielenä Helsingin yliopistossa. Viisi ensimmäistä vuosikymmentä. Kakkoskieli 8. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalaisugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsinki. 2017. 101 s. + liitteet 97 s. isbn 978-951-51-3969-6.

Viittaaminen
Heikkola, L. M. (2019). Daavidista Goljatiksi: 50 vuotta S2-historiaa. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.76463