Nimiä Karjalasta kokemuksella

  • Timo Rantakaulio
  • Jaakko Raunamaa
Avainsanat: nimistöntutkimus, asutushistoria, Karjala

Abstrakti

Arvioidut teokset:

Saulo Kepsu: Kannaksen kylät. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 54. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2018. 542 s. isbn 978-952-5446-92-0. Luettavissa osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/
verkkojulkaisut/julk54/Kannaksen_kylat.pdf

Laila Lehikoinen: Antreasta Äyräpäähän. Luovutetun Karjalan pitäjien nimet.
Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 55. Helsinki: Kotimaisten kielten
keskus 2018. 52 s. isbn 978-952-5446-93-7. Luettavissa osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf

Viittaaminen
Rantakaulio, T., & Raunamaa, J. (2019). Nimiä Karjalasta kokemuksella. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.76955