Ensimmäinen kielitieteellinen väitöskirja Kalle Päätalon tuotannosta

  • Hanna Lappalainen Virittäjän päätoimittaja
Avainsanat: kaunokirjallisuuden kieli, sosiolingvistiikka, Kalle Päätalo

Abstrakti

Arvioitu teos:

Sari Keskimaa: Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 165. Oulu: Oulun yliopisto 2018. Johdanto 101 s., artikkelit 121 s. isbn 978-952-62-2053-6.

Viittaaminen
Lappalainen, H. (2019). Ensimmäinen kielitieteellinen väitöskirja Kalle Päätalon tuotannosta. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.77642