Toiminnan keskeytymisen ja toimintaan palaamisen multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa

  • Marika Helisten Oulun yliopisto
Avainsanat: toimintaan paluu, multimodaalisuus, toiminnan keskeytyminen, monitoiminnallisuus, keskustelunanalyysi

Abstrakti

Marika Helistenin englantilaisen filologian alaan kuuluva väitös tarkastettiin Oulun yliopistossa 2. marraskuuta 2018. Vastaväittäjä toimi professori Mathias Broth Linköpingin yliopistosta ja kustoksena professori Tiina Keisanen.

Marika Helisten: Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction. Acta Universitatis Ouluensis. Series B Humaniora 167. Oulu: Oulun yliopisto 2018. Kirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:9789526220901.

Viittaaminen
Helisten, M. (2019). Toiminnan keskeytymisen ja toimintaan palaamisen multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.77927