Kirjalliset käytänteet työn, instituution ja arjen kulttuurin jäsentäjinä

  • Henna Makkonen-Craig Helsingin yliopisto
Avainsanat: kirjoittaminen, käytänteet, konteksti, yhteiskunta, kulttuuri

Abstrakti

Kirja-arvio:

David Barton & Uta Papen (toim.): The anthropology of writing. Understanding textually mediated worlds. London: Continuum 2010. 240 s. ISBN 978-1-441-108-852.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
tammi 6, 2014
Viittaaminen
Makkonen-Craig, H. (2014). Kirjalliset käytänteet työn, instituution ja arjen kulttuurin jäsentäjinä. Virittäjä, 117(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/8820