Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena. Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta

  • Kimmo Svinhufvud

Abstrakti

Kimmo Svinhufvudin suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 9. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi professori Arja Piirainen-Marsh Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Jyrki Kalliokoski.

Kimmo Svinhufvud: Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena. Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2013.

Kirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9314-2.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
joulu 19, 2013
Viittaaminen
Svinhufvud, K. (2013). Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena. Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta. Virittäjä, 117(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/8948