Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit

  • Mari Honko Tampereen yliopisto

Abstrakti

Mari Hongon suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä 26. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi professori Scott Jarvis Ohion yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Pajunen.

Mari Honko: Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito. Toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit. Acta Universitatis Tamperensis 1865 / Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1346. Tampere: Tampere University Press 2013.

Kirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9251-8.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
tammi 6, 2014
Viittaaminen
Honko, M. (2014). Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit. Virittäjä, 117(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/9253