Väitöskirja viron kielen partitiivin ja illatiivin variaatiosta

  • Klaus Laalo Tampereen yliopisto
Avainsanat: viro, illatiivi, partitiivi

Abstrakti

Arvioitu teos:

Ann Siiman: Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisseütleva käände näitel. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 45. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2019. isbn 978-9949-03-124-5. Saatavilla verkossa osoitteessa http://hdl.handle.net/10062/64787.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 18, 2020
Viittaaminen
Laalo, K. (2020). Väitöskirja viron kielen partitiivin ja illatiivin variaatiosta. Virittäjä, 124(4). https://doi.org/10.23982/vir.94311