Genre ja eetos. Diskursiivisia imagonrakennuskeinoja poliitikkojen blogeissa

  • Lotta Lehti Ranska, Turun yliopisto
Avainsanat: genre, tyyli, eetos, diskurssi, poliitikon blogi, ranska

Abstrakti

Lotta Lehden ranskan kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 23. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi tohtori Marcel Burger Lausannen yliopistosta ja kustoksena professori Eija Suomela-Salmi.

Lotta Lehti: Genre et ethos. Des voies discursives de la construction d’une image de l’auteur dans les blogs de politiciens. Annales Universitatis Turkuensis B Humaniora 372. Turku: Turun yliopisto 2013.

Kirja on luettavissa osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/93657.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Lehti, L. (2014). Genre ja eetos. Diskursiivisia imagonrakennuskeinoja poliitikkojen blogeissa. Virittäjä, 118(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/9479