Inkerinsuomalaisten kielitutkinto tarkastelun kohteena

  • Pirkko Nuolijärvi
Avainsanat: kielitaidon arviointi, inkerinsuomalaiset

Abstrakti

Arvioitu teos:

Minna Martikainen: Inkeriläisten paluumuutto – suomalaisuutta, kielitaitoa ja kielitutkintoa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2019. Johdanto 76 s. + artikkelit 88 s. isbn 978-951-39-7872-3. Saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-39-7872-3.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 18, 2020
Viittaaminen
Nuolijärvi, P. (2020). Inkerinsuomalaisten kielitutkinto tarkastelun kohteena. Virittäjä, 124(4). https://doi.org/10.23982/vir.97312