Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen

Avainsanat: osaamismerkit [http://www.yso.fi/onto/yso/p38815], elinikäinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p6262], koulutuspolitiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p249], digitalisaatio [http://www.yso.fi/onto/yso/p8692], koulutusasteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2744]

Abstrakti

Digitaaliset osaamismerkit ovat yhä suositumpi tapa tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Merkeille on luotava ja vakiinnutettava pelisäännöt, jotka selventävät niiden arvon niin oppijalle kuin oppilaitokselle ja työelämän edustajalle

Kirjoittajan esittely

Sanna Brauer, Oulun ammattikorkeakoulu

KT, AmO, lehtori, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET, Oulun yliopisto

 

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 16, 2020
Viittaaminen
Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus, 40(4), 351–358. https://doi.org/10.33336/aik.100546