Koronapandemian vaikutukset matkailutoimijoiden osaamisen kehittämiseen

Avainsanat: osaamisen kehittäminen, matkailuala, matkailuyritykset, hankkeet, kehittäminen, koronapandemia, digitalisaatio

Abstrakti

Koronapandemiaan ajoittunut eteläsavolainen matkailualan osaamisen kehittämishanke muutti alan toimijoiden prioriteetteja. Digitaalinen myynti, vastuullisuus ja verkostoituminen nousivat kehittämisen kärjiksi. Pandemia vahvisti matkailualan toimijoiden yhteisöllisyyttä ja toi esiin alueellisten verkostojen merkityksen osaamisen jakamisessa ja rakenteiden kehittämisessä.

Kirjoittajien biografiat

Jenni Mikkonen, Itä-Suomen yliopisto

FM, KTM, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto

 

Teija Skyttä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

HM, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
kesä 8, 2021
Viittaaminen
Mikkonen, J., & Skyttä, T. (2021). Koronapandemian vaikutukset matkailutoimijoiden osaamisen kehittämiseen. Aikuiskasvatus, 41(2), 156–163. https://doi.org/10.33336/aik.109325