Johan Vilhelm Snellmanin sivistyskäsitys, aikuiskasvatus ja työ

Avainsanat: aikuiskasvatus, J. V. Snellman, sivistys, työ, aikakauden suuret haasteet

Abstrakti

Kansallisfilosofimme Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) historiallinen ja kulttuurinen sivistyskäsite sopii uudelleen tulkittuna aikuiskasvatuspolitiikan ja -tutkimuksen lähtökohdaksi paremmin kuin kognitiiviset näkemykset oppimisesta tai ylikansallisten järjestöjen lanseeraama kompetenssin käsite. Sivistys vaatii ihmiseltä ymmärrystä aikakautensa suurista kysymyksistä sekä toimintaa niiden ratkaisemiseksi. Työ tulkitaan sivistyksen tilaksi, jonka kautta yksilö liittyy yhteiskuntaan ja osallistuu yhteisen hyvän rakentamiseen.

Kirjoittajien biografiat

Reijo Miettinen, Helsingin yliopisto

VTT, professori emeritus

 

 

Jaakko Virkkunen, Helsingin yliopisto

FT, professori emeritus

 

Osasto
Katsaus
Julkaistu
loka 5, 2021
Viittaaminen
Miettinen, R. ., & Virkkunen, J. (2021). Johan Vilhelm Snellmanin sivistyskäsitys, aikuiskasvatus ja työ. Aikuiskasvatus, 41(3), 268–277. https://doi.org/10.33336/aik.111585