Aktivismi ja itsekasvatus

Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana

Avainsanat: aktivismi, itsekasvatus, itsestä huolehtiminen, Michel Foucault

Abstrakti

Kuvaamme artikkelissa erään aktivistiryhmän toimintaa itsekasvatuksena. Ryhmän toiminta edustaa kaupungeissa kasvavaa neljättä sektoria. Ymmärrämme ’itsekasvatuksen’ filosofi Michel Foucault’n ajattelua hyödyntäen itsestä huolehtimisena, jossa ihminen muokkaa ja harjoittaa itseään uudenlaisten tietämisen ja olemisen muotojen tavoittamiseksi. Itsekasvatus ymmärretään samalla niin sanottuna prefiguratiivisena politiikkana, jossa aktivismin keinot eivät aina erotu sen tavoitteista. Tarkastelemamme aktivistiryhmän toiminnassa itsekasvatus saa piirteitä niin liberaalista hallinnasta kuin henkisyyden eri muodoista. Nostamme analyysissä esiin, kuinka aktivistiryhmä kietoo nämä keskenään jännitteiset teemat yhteen Massachusetts Institute of Technology (MIT) -yliopistossa kehitettyä U-teoriaa hyödyntämällä.

Kirjoittajien biografiat

Antti Saari, Tampereen yliopisto

KT, tenure track -professori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Jan Varpanen, Tampereen yliopisto

KM, apurahatutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Johanna Kallio, Tampereen yliopisto

KM, apurahatutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 24, 2022
Viittaaminen
Saari, A., Varpanen, J., & Kallio, J. (2022). Aktivismi ja itsekasvatus: Itsestä huolehtiminen prefiguratiivisena politiikkana. Aikuiskasvatus, 42(1), 37–49. https://doi.org/10.33336/aik.115552