Opinnäytetyö haastaa ja palkitsee

Vilkka, Hanna (2021). Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. 224 sivua. PS-kustannus.

Avainsanat: opinnäyte, opas, tutkielma, ohjaus, pro gradu, opiskelija

Abstrakti

Jokaisella yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat ohjeensa opinnäytetyöhön. Ne auttavat ja tukevat ohjaajaa ja
opiskelijaa, jäsentävät työprosessia ja yhtenäistävät korkeakoulun opinnäytetyökäytäntöjä ja arviointia. Ohjeissa määritellään
vaihtoehtoiset opinnäytetyypit, jotka samalla viitoittavat työn metodologisia lähtökohtia ja valintoja. Lisäksi tarvitaan juuri opinnäytteen tekemiseen suunnattua tutkimusmenetelmäkirjallisuutta. Näin onnistut opinnäytetyössä vastaa juuri tähän tarpeeseen.

 

Kirjoittajan esittely

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

TtT, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
maalis 24, 2022
Viittaaminen
Vanhanen-Nuutinen, L. . (2022). Opinnäytetyö haastaa ja palkitsee: Vilkka, Hanna (2021). Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. 224 sivua. PS-kustannus. Aikuiskasvatus, 42(1), 84–85. https://doi.org/10.33336/aik.115558