Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena

Avainsanat: nuorten työpajat, opinnollistaminen, ristiriidat, toiminnan ekspansiivisuus, toiminnan teoria, toimintajärjestelmät, toimintakonseptit

Abstrakti

Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena Artikkelissa tutkitaan opinnollistamista nuorten työpajan uutena toimintakonseptina perinteisen työ- ja kuntoutustoiminnan rinnalla. Kysymme, miksi hanketoiminnassa kehitetty, osapuolten hyväksi havaitsema malli on vakiintunut hitaasti työpajakäytäntöön. Aineiston muodostavat työpajan, oppilaitoksen ja muun palveluverkoston edustajien haastattelut. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian viitekehyksessä analysoimme ensin haastateltujen esille tuomia ekspansiivisia ratkaisuja. Toiseksi tutkimme opinnollistamistoiminnan vakiinnuttamisen ongelmatyyppejä. Tuloksissa mallinsimme opinnollistamisen ekspansiivisena toimintakonseptina ja osoitimme, että sen vakiinnuttaminen osaksi työpajojen toimintaa edellyttää monenlaisten yhteiskunnallisten ja koulutuspoliittisten reunaehtojen eli ongelmatyyppien käsittelyä. Lisäksi kestävä ekspansiivinen toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa uudelleenluomista yli projektilähtöisen kehittämisen.

Kirjoittajien biografiat

Sirpa Ylimaula, Oulun yliopisto

YTM, väitöskirjatutkija

 

 

Hanna Toiviainen, Tampereen yliopisto

FT, professori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Ylimaula, S., & Toiviainen, H. (2022). Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena. Aikuiskasvatus, 42(3), 213–229. https://doi.org/10.33336/aik.122027