VR-simulaatiopeli suomalaiseen työelämään tähtäävien aikuisten kielenoppijoiden tukena

Avainsanat: virtuaalitodellisuus, pelit, kielen oppiminen, työelämä

Abstrakti

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden odotetaan työllistyvän Suomeen, mutta heille ei juuri ole tarjolla työllistymisen edellyttämää suomen kielen opetusta. Maahanmuuttajataustaisille sairaanhoitaja-opiskelijoille kehitettiin VR-simulaatiopeli tukemaan suomenkielistä vuorovaikutusta potilaan kotiuttamistilanteessa ja anafylaktisen reaktion hoidossa.

Kirjoittajien biografiat

Riikka Partanen, Lapin ammattikorkeakoulu

FM, suomen kielen ja viestinnän lehtori

 

 

Joel Koutonen, Lapin ammattikorkeakoulu

TaK, asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit

 

 

Juha-Matti Taikina-Aho, Lapin ammattikorkeakoulu

insinööri (AMK), asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit

 

 

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Partanen, R., Koutonen, J., & Taikina-Aho, J.-M. (2022). VR-simulaatiopeli suomalaiseen työelämään tähtäävien aikuisten kielenoppijoiden tukena. Aikuiskasvatus, 42(3), 230–236. https://doi.org/10.33336/aik.122028