Opinnäytetyön opit

Ohjauksen oppaat tarkastelussa

Avainsanat: opinnäytteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p1380], ohjaus (hallinta) [http://www.yso.fi/onto/yso/p1911], korkeakoulututkinnot [http://www.yso.fi/onto/yso/p14676], korkeakouluopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13164]

Abstrakti

Opinnäytetyön ohjaus on opiskeltava taito ja tutkimuksellisesti kiinnostava vuorovaikutustilanne, johon oppaat tarjoavat tukea. Ne voi jakaa karkeasti kolmeen tyyppiin: 1) perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetut oppaat, 2) väitöskirjatutkijoille tarkoitetut teokset ja 3) ohjausta käsittelevät tutkimukset ja ohjauksen oppaat.  Kirjoittajien taustat vaihtelevat kielen ja kirjoittamisen asiantuntemuksesta kasvatustieteiden kautta opintopsykologiaan. Useissa teoksissa pyritään tiettyyn yleisyysasteeseen eli huomaamaan, että prosesseja koskevat ongelmat ovat usein samankaltaisia alasta riippumatta. Oppaissa valaistaan paljon itse prosessia ja siihen sisältyviä tunteita. Koska akateemisen kirjoittamisen muotoseikat selviävät esimerkiksi digipalveluista ja oppilaitosten omista ohjeistuksista, kirjallisuuden onkin syytä keskittyä kaikkeen siihen, mikä jää muodollisen ohjeistuksen ulkopuolelle.

Kirjoittajan esittely

Sanna Kivimäki, Tampereen yliopisto

YTT, yliopistonlehtori

 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
joulu 20, 2023
Viittaaminen
Kivimäki, S. (2023). Opinnäytetyön opit: Ohjauksen oppaat tarkastelussa. Aikuiskasvatus, 43(4), 306–313. https://doi.org/10.33336/aik.140954