Kriittinen yrittäjyysopetus kyseenalaistaa yrittäjyyden reittinä vapauteen

Verduijn, Karen & Berglund, Karin (toim.) (2018). Revitalizing Entrepreneurship Education. Adopting a Critical Approach in the Classroom. Routledge. 270 sivua.

  • Kirsi Peura Turun yliopisto
Avainsanat: korkeakoulutus, yrittäjyys, asiantuntijat

Abstrakti

Yrittäjyyttä ei voida korkeakouluissa tarkastella enää yhtenä oppiaineena muiden joukossa, koska se on läsnä kaikkialla ja koskee kaikkia, teoksessa huomautetaan. 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
kesä 12, 2019