Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa

Avainsanat: tutkimusmenetelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p415], rakenne [http://www.yso.fi/onto/yso/p7302], kokemukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p3209], hallinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p506], ideologiat [http://www.yso.fi/onto/yso/p216], analyysi [http://www.yso.fi/onto/yso/p6851], psykoanalyysi [http://www.yso.fi/onto/yso/p5870], psykodynamiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p13202], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262]

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodologiassa esiintyvää, yhteiskunnallishistoriallisten rakenteiden ja yksilön kokemusten välistä rakennetta. Se kiinnittyy hallinnan ja ideologioiden kriittisen tutkimuksen metodologiaan. Ongelmakentän tarkentamiseksi analysoidaan kahden tutkimusperinteen tarjoamia välineitä rakenteen ja kokemuksen yhdistämiseen tutkimusmetodiikassa. Perinteet ovat hallinnan analytiikka ja psykoanalyyttinen, yksilöllisiä kokemuksia painottava tutkimustraditio. Erityisesti tarkastellaan mahdollisuutta tuottaa analyysia, jossa otetaan huomioon sekä yhteiskunnan rakenteet että yksilön kokemus. Empiirisenä esimerkkinä käytetään vuonna 2015 valmistunutta tutkimusta, joka käsittelee erään työyhteisön pohjavirtauksia ja ristiriitojen sisäistymistä. Analyysi tuottaa näkökulmia siihen, kuinka rakenteet ja yksilöiden kokemukset voivat tutkimusmetodologiassa täydentää toisiaan sekä kuinka ja millä ehdoin tällainen komplementaarisuus voi olla mahdollista.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 12, 2018
Viittaaminen
Harni, E., Nikkola, T., & Saari, A. (2018). Rakenteen ja kokemuksen komplementaarisuus laadullisen aineiston tulkinnassa ja analyysissa. Aikuiskasvatus, 38(1), 30-45. https://doi.org/10.33336/aik.88123