Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin

vertailtavina Suomi, Ruotsi ja Tanska

Avainsanat: tiedonhankinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2961], osallistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10727], vapaa sivistystyö [http://www.yso.fi/onto/yso/p12170], aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300], eriarvoisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p3478], tasa-arvo [http://www.yso.fi/onto/yso/p2399], rahoitus [http://www.yso.fi/onto/yso/p1406], vaikuttavuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p1655], Suomi, Ruotsi, Tanska

Abstrakti

Tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina pohdittu paljon ja edellytetty päätösten pohjautuvan luotettavaan tietoon. Suomessa aikuiskoulutusta koskevan tunnisteellisen tiedon puute haittaa erityisesti vapaan sivistystyön kehittämistä.

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
maalis 12, 2018
Viittaaminen
Kuusipalo, P. (2018). Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin: vertailtavina Suomi, Ruotsi ja Tanska. Aikuiskasvatus, 38(1), 46-54. https://doi.org/10.33336/aik.88126

Rahoittajat