Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi

Luottamusmiesten urakerronta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla

Avainsanat: luottamusmiehet, ammattiyhdistystoiminta,, matalapalkkaisuus, yksityiset palvelut, urakehitys, sukupuolittuminen

Abstrakti

Artikkeli avaa näkökulman ay-aktiivisuuteen luottamusmiesten elämänkulussa haastavana edunvalvontaympäristönä pidetyllä yksityisellä palvelusektorilla, Palvelualojen ammattiliiton (PAM) luottamusmiesten joukossa. Missä määrin luottamusmiestehtävästä voi puhua urana ja millaisia henkilökohtaisia kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia se tarjoaa? Kysyn, 1) millaista urakerrontaa luottamusmiestoiminnan vaiheista voidaan erottaa, 2) millaisena ay-aktiivin uralle päätyminen ja sillä eteneminen näyttäytyvät erityisesti subjektiivisen urakäsityksen näkökulmasta ja 3) miten sukupuoli merkityksellistyy luottamusmiesten käsityksissä, mielikuvissa ja itsemäärittelyissä urasta. Lähestyn tutkimuksen etnografista aineistoa narratiivisella luennalla hyödyntäen kertomuksellista lähestymistapaa luottamusmiesten haastatteluiden ja monipaikkaisen kenttäaineiston analyysiin. Ay-aktiivin urapolku on aktiivisimmilla luottamusmiehillä keskeinen osa elämänkulkua. Tehtävässä on mahdollisuuksia oman työn merkityksellistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Uralle annetut merkitykset kietoutuvat työntekijöiden edustamisen, asiantuntijuuden rakentumisen ja risteävien urapolkujen tasapainottamisen ympärille. Päätoimisille luottamusmiehille ay-toiminta avaa mahdollisuuden siirtyä hektisestä suorittavasta palvelutyöstä tehtäviin, jotka muistuttavat tiedollisilta vaatimuksiltaan ja autonomialtaan toimihenkilötyötä. Varsinkin pääluottamusmieheltä vaadittuja taitoja on totuttu liittämään korkeakoulutusta edellyttäviin asiantuntijatehtäviin.

Kirjoittajan esittely

Ville Kainulainen, Tampereen yliopisto

KM, tohtorikoulutettava, Gepoco-projekti, Tampereen yliopisto

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 26, 2020
Viittaaminen
Kainulainen, V. (2020). Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi: Luottamusmiesten urakerronta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla. Aikuiskasvatus, 40(1), 6–21. https://doi.org/10.33336/aik.91044