Työn ongelmatilanteiden tulkinnat

ja muutoksen mahdollisuus opetustyössä

  • Annarita Koli
Avainsanat: ammatilliset oppilaitokset [http://www.yso.fi/onto/yso/p5780], opettajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p1117], opetus, ongelmat, yhteistyö, osallistaminen, toimintamallit, kehittämisprojektit [http://www.yso.fi/onto/yso/p4763], kauneudenhoitoala, työympäristö [http://www.yso.fi/onto/yso/p8544], työyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p8543], diskurssi, diskurssintutkimus

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissa, miten työn kehittäminen etenee erään ammatillisen oppilaitoksen opettajien keskusteluissa. Tutkin, millaisia tulkintoja ja selityksiä opettajat antavat käytännön opetuksessa toistuvalle ongelmalle ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja erilaisiin tulkintoihin liitetään. Opetustyö muuttuu hitaasti monista kehittämisponnisteluista huolimatta, mutta voiko työyhteisö löytää ongelman jäsentämisen tapoja, jotka vievät kehittämistä eteenpäin?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2011
Viittaaminen
Koli, A. (2011). Työn ongelmatilanteiden tulkinnat: ja muutoksen mahdollisuus opetustyössä. Aikuiskasvatus, 31(1), 25–34. https://doi.org/10.33336/aik.93909