”Enää ei olla kuin myyrät koloissaan”

yhteisöllinen työskentely opettajien täydennyskoulutuksessa

  • Henna Heinilä
  • Annukka Tapani
Avainsanat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus, opettajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p1117], opetussuunnitelmat [http://www.yso.fi/onto/yso/p5140], tutkiva oppiminen, oppimisprosessi [http://www.yso.fi/onto/yso/p5103], yhteisöllisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p5522], roolit, ammatti-identiteetti

Abstrakti

Toimimme kouluttajina ja samalla aktiivisina työmme tutkijoina ja kehittäjinä opettajien täydennyskoulutusprosessissa. Artikkelissa kerromme opettajien roolivalinnoista ja kouluttajien roolivaihteluista prosessissa. Kuvaamme, miten mahdollistui ja toisaalta avautui tutkivan oppimisen jaettu asiantuntijuus ja sen merkityksellisyys oppimisprosessin oleellisena osatekijänä.
Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
helmi 15, 2011
Viittaaminen
Heinilä, H., & Tapani, A. (2011). ”Enää ei olla kuin myyrät koloissaan”: yhteisöllinen työskentely opettajien täydennyskoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 31(1), 52–58. https://doi.org/10.33336/aik.93913