Aikuisväestön taidot arvioitu 24 maassa

Avainsanat: numerotaito, tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito, aikuiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p5590], ongelmanratkaisu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6006], sopeutuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p6137], aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300], koulutustaso [http://www.yso.fi/onto/yso/p12157], sosiaalinen kerrostuneisuus, PIAAC-tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28388], PISA-tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p22506], lukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p11405], muutos [http://www.yso.fi/onto/yso/p277], numeerinen lukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p31070]

Abstrakti

PIAAC-arvioinnin tulokset aikuisväestön taidoista kertoivat suomalaisille PISA-arvioinneista tuttua tietoa: aikuisväestö on lukijoina, laskijoina ja ongelmanratkaisijoina maailman huippuluokkaa. Julkisuudessa esitetyissä kommenteissa kiinnitettiin huomiota taitojen puutteisiin, huonosti menestyneiden osuuksiin ja väestöryhmien välisiin eroihin. Opetusministerin johtopäätös oli: parantaa pitää.

Kirjoittajan esittely

Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto

kasvatustieteen professori, Turun yliopisto

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
joulu 1, 2013
Viittaaminen
Silvennoinen, H. (2013). Aikuisväestön taidot arvioitu 24 maassa. Aikuiskasvatus, 33(4), 290–298. https://doi.org/10.33336/aik.94060