Tietotekniikan vastuuhenkilöitä koulutettiin monimuoto-opetuksen avulla

Kokemuksia Lapin LAIKO-kokeilusta

  • Eliisa Hacklin Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutti
Avainsanat: tieto- ja viestintätekniikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p20743], kokeilu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13984], monimuoto-opetus [http://www.yso.fi/onto/yso/p14924], työssäoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10225], etäopetus [http://www.yso.fi/onto/yso/p542], ammatillinen aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p4163], LAIKO,

Abstrakti

Tietotekniikan oppimista monimuoto-opetuksen keinoin kokeiltiin kahden vuoden ajan Lapin läänissä, missä etäisyydet kiinteään opetuspaikkaan ovat pitkät. Kokeilulla haluttiin mm. tietoa siitä, miten pitkäjänteinen tietotekniikan opiskelu soveltuu suoritettavaksi työn ohessa ja monimuoto-opetuksen mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.
Työskentelymuotoja oli paljon: lähiopetusta, puhelinluentoja, päätekeskusteluja, sähköpostin ja telekopion hyödyntämistä, videoneuvotteluja ja harjoitustöitä kunkin omalla työpaikalla. Siitä, mikä kokeilussa kangersi ja mikä luisti, kertoo seuraavassa Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutin lehtori Eliisa Hacklin. ”Negatiivisetkaan kokemukset eivät välttämättä merkitse, että jokin menetelmä ei sovellu aikuisten monimuoto-opetukseen”, toteaa kirjoittaja.

Kirjoittajan esittely

Eliisa Hacklin, Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutti
lehtori, Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutti
Viittaaminen
Hacklin, E. (1990). Tietotekniikan vastuuhenkilöitä koulutettiin monimuoto-opetuksen avulla: Kokemuksia Lapin LAIKO-kokeilusta. Aikuiskasvatus, 10(1), 9–15. https://doi.org/10.33336/aik.96651