Kestävä käsityö auki purettuna ja yhteen koottuna

Avainsanat: kestävä elämäntapa [http://www.yso.fi/onto/yso/p38791], kestävä kehitys [http://www.yso.fi/onto/yso/p8470], käsityö (toiminta) [http://www.yso.fi/onto/yso/p485], systeemiajattelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p24299]

Abstrakti

Tulevaisuuden kuvat maapallon kantokyvyn riittämättömyydestä ja ilmastonmuutoksesta vaikuttavat niin ihmisiin kuin luontoon. Ihmisen perustarpeisiin kuuluvat suoja, vaatetus, ravinto ja työ mutta myös itsensä toteuttaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen. Millaisena käsityö näyttäytyy kestävään kehitykseen pyrkivässä yhteiskunnassa?

Kirjoittajan esittely

Niina Väänänen, Itä-Suomen yliopisto

nuorempi tutkija, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Osasto
Puheenvuoro
Julkaistu
syys 24, 2020
Viittaaminen
Väänänen, N. (2020). Kestävä käsityö auki purettuna ja yhteen koottuna. Aikuiskasvatus, 40(3), 239-246. https://doi.org/10.33336/aik.98370