Vol 40 Nro 3 (2020): Aikuiskasvatus 3/2020

					Näytä Vol 40 Nro 3 (2020): Aikuiskasvatus 3/2020

Tiedeartikkeleiden teemat ovat ajankohtaisia: kasvatus monilajiseen empatiaan ekokriisin varjostamassa maailmassa, opettajaopiskelijoiden kokemukset koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä ja tekstin yhteinen tuottaminen vuorovaikutteisessa ryhmäprosessissa.

Näkökulmassa Heikki Kynäslahti työryhmineen kuvaa akateemisen vertaisryhmän toimintaa opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena.

Puheenvuorossa Heli Väänänen purkaa kestävän käsityön prosessin.

Klassikon paluu -esseesarjassa Teija Koskela paneutuu saksalaisen Thomas Ziehen teokseen Uusi nuoriso.

Tutkija liikkeessä -sarjassa opettajankoulutuksen valinnoista väitellyt Ville Mankki kertoo, mihin aikuiskasvatusta tarvitaan.

Kirja-arvioissa esitellään tuoreita tietokirjoja aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Julkaistu: 2020-09-24

Koko numero

Pääkirjoitus

Tiedeartikkeli

Näkökulmia käytäntöön

Tutkija liikkeessä

Summaries