”Oli lupa hetki pysähtyä”

Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena

Avainsanat: opettajankoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10746], vertaisryhmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p12877], tukeminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p9131], työura [http://www.yso.fi/onto/yso/p20671]

Abstrakti

Opettajankouluttajat kokevat vertaisryhmän hyödylliseksi ammatilliselle kehittymiselleen. Ryhmässä käsiteltävien aiheiden tulisi nousta opettajankouluttajien omasta arjesta, ja kollegan työn seuraaminen tukee omaa kehittymistä.

Kirjoittajien biografiat

Heikki Kynäslahti, Helsingin yliopisto

KT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Riitta Jyrhämä, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Katriina Maaranen, Helsingin yliopisto

KT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Reijo Byman, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Katariina Stenberg, Helsingin yliopisto

KT, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Sara Sintonen, Helsingin yliopisto

MuT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
syys 24, 2020
Viittaaminen
Kynäslahti, H., Jyrhämä, R., Maaranen, K., Byman, R., Stenberg, K., & Sintonen, S. (2020). ”Oli lupa hetki pysähtyä”: Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus, 40(3), 232–238. https://doi.org/10.33336/aik.98369