Vol 20 Nro 2 (2013): (Ei teemaa)

					Näytä Vol 20 Nro 2 (2013): (Ei teemaa)

Nyt käsillä olevan Eloren tutkimusartikkeleissa syvennytään suomalaiseen kulttuuri- ympäristöön liittyviin aiheisiin. Vaikka artikkelien aineistot on kerätty aivan äskettäin joko kenttätöissä tahi sanomalehdistä, ulottuvat tulkinnan horisontit perinnetieteille totunnaiseen tapaan menneestä löytyviin jatkuvuuksiin. Heidi Haapojan artikkelin jatkuvuudet ovat omaan alaamme liittyvissä keskusteluissa perinteestä. Anna Kinnunen taas tarkastelee artikkelissaan, miten mielikuvien jatkuvuuksia kiistetään implisiittisesti mielisairautta koskevissa haastatteluissa.

Julkaistu: 2013-12-01

Pääkirjoitus

Haastattelut