Kuluttajan psykologinen voimaantuminen

Consumer psychological empowerment

Kirjoittajat

  • Samuel Piha Vaasan yliopisto, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Avainsanat:

Kuluttajan voimaantuminen; Psykologinen voimaantuminen; Emansipaatio; Transformatiivinen kuluttajatutkimus (TCR); Seneca; Kuluttajan viisaus

Abstrakti

Psykologinen voimaantuminen on jäänyt melko vähälle huomiolle kuluttajan voimaantumista käsittelevässä kirjallisuudessa. Tämän käsitteellisen artikkelin tarkoituksena on tarkastella kuluttajan psykologisen voimaantumisen suhteutumista voimaantumistutkimuksen kokonaiskenttään ja muodostaa tätä suhdetta kuvaava dynaaminen viitekehys. Artikkelissa analysoidaan aluksi kuluttajan voimaantumista kolmen tarkastelutason – yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen – kautta. Analyysin pohjalta laaditaan Senecan filosofiaan perustuva synteettinen viitekehys, joka korostaa tarkastelutasojen keskinäistä vuorovaikutusta ja psykologista voimaantumista tasoja ylittävänä dynaamisena käsitteenä. Työ on käsitteellisesti kytkeytynyt kuluttajan voimaantumisesta käytävään tieteelliseen keskusteluun, ja asiasisällöllisesti artikkeli täydentää kuluttajan hyvinvointiin tähtäävää kuluttajapsykologista kirjallisuutta.

English abstract

Consumer psychological empowerment

The literature of psychological aspects of consumer empowerment is scarce. This conceptual article aims to posit consumer psychological empowerment into the research field of consumer empowerment and proposes a dynamic framework illustrating this position. The article will first analyse consumer empowerment through three distinct levels: individual, social and institutional. It then suggests a synthetic framework based on Seneca’s philosophy which intends to capture the dynamic, intermediating role of psychological empowerment between the three levels of analysis. Paying attention to psychological empowerment in the consumer domain, the article contributes to the literature of consumer psychology that focuses on advancing consumer well-being.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-01-26

Viittaaminen

Piha, S. (2020). Kuluttajan psykologinen voimaantuminen: Consumer psychological empowerment. Kulutustutkimus.Nyt, 13(2), 48–65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84415