Vol 29 Nro 3 (2016): Moniääninen kerronta

					Näytä Vol 29 Nro 3 (2016): Moniääninen kerronta

Erilaiset tarinat, tunnelmat ja tulkinnat kuljettavat yleisöjään paikasta ja ajasta toiseen. Erilaisilla kerronnallisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin haastaa yksioikoisia ja helposti jaettavia tulkintoja. Lähikuvan vuoden 2016 kolmannen numeron tutkimusartikkeleissa peilataankin kerronnan moninaisuuden vaikutusta erilaisten tulkintojen herättämiseen ja ristiriitaisten yleisösuhteiden muotoutumiseen.

Numeron 3/2016 vastaavat toimittajat:
Lähikuvan toimituskunta

Julkaistu: 2016-10-31

Koko numero