KIRJOITUSKUTSU: Kriisi-teemanumero

2020-05-08

Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden kirjoituskutsu Kriisi -teemanumeroon

Maailmanlaajuinen koronapandemia haastaa yhteiskuntamme terveydellisesti, sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Käsillä olevalla kriisillä on kauaskantoisia seurauksia kaikilla näillä tasoilla. Paikallisia ja globaaleja kriisejä tulee eteemme jatkossakin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti haluaa olla jakamassa tutkittua tietoa aiheesta.  

Kutsumme eri alojen tutkijoita kirjoittamaan vuonna 2021 julkaistavaan teemanumeroon vertaisarvioitavia, empiirisiä tai teoreettisia, tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Kirjoitukset voivat käsitellä korona- tai muita pandemioita tai laajasti erilaisia ympäristöterveydellisiä tai yhteiskunnallisia kriisejä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

• paikallisten ja globaalien kriisien historia, eteneminen, seuraukset
• pandemioihin varautuminen ja toiminta kriisitilanteessa
• kriisi esimerkiksi eriarvoisuuden, mielenterveyden, pakolaisuuden tai talouden näkökulmasta
• kriisin vaikutukset elintapoihin ja terveyskäyttäytymiseen (ruoka, päihteet, fyysinen aktiivisuus, uni)
• pandemian vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja palveluihin
• kriisin mahdolliset opit ja positiiviset vaikutukset esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin, palvelujen digitalisoitumiseen, ympäristökriisin ratkaisuun
• kriisistä käyty yhteiskunnallinen keskustelu

Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen riikka.lamsa@helsinki.fi viimeistään 15.12.2020. Teemanumeroon liittyvät mahdolliset kysymykset voi osoittaa samaan osoitteeseen.