Korona-altistusten jäljittämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja

Kirjoittajat

Avainsanat:

korona, altistuminen, jäljittäminen, RFID

Abstrakti

 

Kontaktien jäljittäminen on oleellinen osa infektioiden hallintaa ja ehkäisyä. Ihmistyönä toteutettavan kontaktien jäljittämisen rinnalle tarvitaan uusia aikaa säästäviä sekä kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat myös nykyaikaisen teknologian täyden hyödyntämisen.  Radiotaajuuksilla toimivan etätunnistusteknologian (RFID) käytöstä on jo lupaavia tuloksia, mutta soveltaminen terveydenhuoltoon on hidasta.

 

Koronaltistusten jäljitysprosessi on aikaa vievää sekä sen saavuttamat tulokset epävarmat, koska kontaktien kartoitus on muistinvaraista. Kun COVID -19 testi on henkilökunnan jäsenellä positiivinen, kontaktien jäljittäminen tapahtuu kyselemällä ja kartoittamalla altistuneet työntekijät yksikön esihenkilön tai vastaavan hoitajan toimesta. Kontaktien kartoitus ei ole systemaattista, se on aikaa vievää eivätkä tulokset ole luotettavia. Mikäli työyksikössä on joukkoaltistuminen ja/tai altistuminen koskee useita työyhteisön jäseniä, prosessi on huomattavan monimutkainen ja työläs. On kehitettävä uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan altistuneet jäljittää nopeammin ja varmemmin.

 

Viittaaminen

Haatainen, K., Julkunen, S., Kaskenaho, V., & Kervinen, M. (2021). Korona-altistusten jäljittämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). https://doi.org/10.23990/sa.109515