Koronapandemia - kenen kriisi?

Kirjoittajat

Viittaaminen

Lämsä, R., Häikiö, L., & Peltonen, M. (2021). Koronapandemia - kenen kriisi?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). https://doi.org/10.23990/sa.110988