Aurinkosuojautuminen 16–20-vuotiaiden nuorten kokemana

Kirjoittajat

Avainsanat:

aurinkosuojautuminen, nuoret, asenteet, tiedot

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 16–20-vuotiaiden suomalaisnuorten aurinkosuojautumista. Tutkimus liittyy valtakunnalliseen nuorten aurinkosuojautumiskampanjaan, jota ovat yhteistyössä toteuttaneet Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Syöpäjärjestöt sekä Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusaineisto muodostuu yhdentoista nuoren yksilöhaastatteluista (n=11) ja se kerättiin kaksivaiheisesti; nuorten aurinkosuojautumiskampanjan suunnitteluvaiheessa vuonna 2020 sekä kampanjan jatkuessa joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Tutkimuksen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

 

Tulosten mukaan nuoret suojautuivat auringolta pääasiassa aurinkovoiteella, päähineellä ja olemalla varjossa. Nuorten aurinkosuojautumiseen vaikuttivat aurinkoon ja auringon ottamiseen liittyvät asenteet, aurinkoon ja auringon terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot sekä muut tekijät, kuten esimerkiksi aikaan ja paikkaan liittyvät tekijät, sosiaalinen verkosto sekä käsitykset ihon palamisesta. Aurinkoon liittyvät tiedot vaikuttivat nuorten suojautumiseen, mutta varsin hyvätkään tiedot eivät taanneet riittävää aurinkosuojautumista, sillä nuorten oli vaikeaa nähdä ihosyövän koskettavan heitä itseään. Nuorten mukaan aurinkosuojautumista olisi mahdollista edistää puhumalla aiheesta enemmän ja lisäämällä nuorten auringon haittoihin ja aurinkosuojautumiseen liittyvää tietoa niin kouluissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorten aurinkosuojautumiseen liittyvän tiedon lisäämisessä sekä suunniteltaessa valtakunnallisia kampanjoita, joilla on mahdollista edistää nuorten terveyden kannalta turvallisempaa aurinkosuojautumista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Mikkola, L., Höytö, A., & Sormunen, M. (2023). Aurinkosuojautuminen 16–20-vuotiaiden nuorten kokemana . Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(4). https://doi.org/10.23990/sa.120562