Yksityisen terveysvakuutuksen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön

Kirjoittajat

  • Mika Linden UEF
  • Pasi Tuomainen

Avainsanat:

yksityinen sairauskuluvakuutus, terveyspalveluiden käyttö, haastatteluaineisto, BiProbit -mallin estimointi

Abstrakti

Vapaaehtoisten terveyskuluvakuutusten määrä on viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa yli kaksinkertaistunut. Yksityisen terveysvakuutuksen avulla vakuutetut voivat hankkia nopeasti tarvitsemiaan terveyspalveluita, joita he välttämättä eivät pysty rahoittamaan omakustanteisesti. Vakuutuksella kotitaloudet pyrkivät täydentämään osin julkisen terveydenhuollon palvelun puutteita. Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitetään BiProbit-mallin estimoinnin avulla lisääkö terveyskuluvakuutus terveyspalveluiden käyttöä. Tutkimusaineistona käytetään ISSP-ohjelman vuonna 2011 suomalaisille toteuttamaa kirje- ja puhelinkyselyä. Tulokseksi saadaan, että lääkäripalvelun käyttöaktiviteetin ja vapaaehtoisen terveyskuluvakuutuksen välillä on merkitsevä positiivinen yhteys.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-27

Viittaaminen

Linden, M., & Tuomainen, P. (2023). Yksityisen terveysvakuutuksen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(3). https://doi.org/10.23990/sa.122299