Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta. Apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille

Kirjoittajat

  • Antti Malmivaara

Abstrakti

Lääketieteellisten järjestelmällisten kirjallisuuskatsausten määrät ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulta alkaen. Järjestelmällisessä katsauksessa pyritään toistettavuuteen ja vähentämään katsaukseen liittyvän harhan riskiä. Ennen katsaukseen ryhtymistä laaditaan tutkimussuunnitelma, jossa määritellään kriteerit katsaukseen hyväksyttäville alkuperäisartikkeleille, kuvataan mahdollisimman kattavan kirjallisuushaun teko, katsaukseen hyväksyttyjen tutkimusten menetelmällisen laadun arviointi sekä suunnitelma informaation yhdistämisestä. Tämän artikkelin tavoitteena on antaa yleiskuva järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista, jotka tuottavat luotettavinta tietoa vaikuttavuudesta. Järjestelmällisistä kirjallisuuskatsauksista hyötyvät kaikki vaikuttavuudesta kiinnostuneet: terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät.
Osasto
Teema-artikkelit

Julkaistu

2008-12-31

Viittaaminen

Malmivaara, A. (2008). Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta. Apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 45(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1252