Mikä HPV-rokotuksessa pelottaa

- Kuinka saavutetaan parempi rokotekattavuus?

Kirjoittajat

  • Katja Kero TYKS Naistentaudit ja synnytykset, seksuaaliterveyspoliklinikka
  • Jorma Paavonen https://researchportal.helsinki.fi/fi/organisations/hus-gynecology-and-obstetrics

Avainsanat:

papiloomavirus, HPV-rokote, rokotuskattavuus, disinformaatio

Abstrakti

Tiivistelmä

HPV-rokotteen kehittäminen ja käyttöönotto on ollut menestystarina luoden toivoa HPV-infektion ja siihen liittyvien kalliiden ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavien sairauksien juurimiseksi maailmasta. Suomessa kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan yhdenvertaisesti oikeus HPV-rokotteeseen. Huolimatta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ansiokkaasta HPV-rokotustiedotuksesta rokotuskattavuutemme jää EU:n ja WHO:n asettamia tavoitteita selvästi pienemmäksi. Rokotuskattavuudessa on myös huomattavia alueellisia eroja. Korkea rokotuskattavuus olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää hyvän laumasuojan saavuttamisessa. Tarkoituksellisesti väärän, vailla tieteellistä näyttöä olevan tiedon levittäminen aiheuttaa ymmärrettävää hämmennystä lapsissa, nuorissa ja heidän vanhemmissaan. Terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja viranomaisten rooli on keskeinen taistelussa disinformaatiota vastaan. Voimme lisätä rokotekattavuutta tehokkaalla vastuullisella viestinnällä, luotettavan tiedon jakamisella ja yhteistyöllä.

 

Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2024-02-20

Viittaaminen

Kero, K., & Paavonen, J. (2024). Mikä HPV-rokotuksessa pelottaa : - Kuinka saavutetaan parempi rokotekattavuus?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 61(1). https://doi.org/10.23990/sa.136108