Hammashoitouudistus ja hoitopalvelujen käyttö ja sisältö terveyskeskuksissa

Kirjoittajat

  • Liisa Suominen-Taipale
  • Eeva Widström

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muutoksia terveyskeskusten hammashoidon kohdentumisessa, henkilöstön työnjaossa sekä hoitotoimenpiteissä ennen ja jälkeen vuosina 2001 – 2002 voimaan tullutta hammashoitouudistusta ja arvioida uudistuksen terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksen kohteena oli seitsemän erikokoista eri puolilla maata sijaitsevaa terveyskeskusta. Terveyskeskuksissa hoidossa käyneiden potilaiden kokonaismäärä nousi mihin vaikutti aikuispotilaiden määrän kasvu. Aikuisikäryhmissä myös hoidossa käyneiden osuus väestöstä kasvoi, mutta lasten vastaava väestöosuus pysyi ennallaan. Pienissä terveyskeskuksissa hoidossa käyneiden määrä ja väestöosuudet vähenivät erityisesti aikuisikäryhmissä. Hoidossa käyneistä potilaista oli vuonna 2003 suurempi osa aikuisia kuin vuonna 1998 sekä pienissä, keskikokoisissa että suurissa terveyskeskuksissa. Myös tehdyistä toimenpiteistä suurempi osa kohdistui aikuisiin vuonna 2003 kuin 1998 kaikissa terveyskeskuksissa. Hoidon sisältö pysyi kuitenkin lähes muuttumattomana. Hoitajien tekemien toimenpiteiden osuus kasvoi hieman. Aikuisväestön kasvaneeseen hoidon kysyntään ei oltu pystytty vastaamaan kovin hyvin eivätkä hoitotoimenpiteet vastanneet aikuisten hoitotarpeita. Uudistukselle asetetut (terveyspoliittiset) tavoitteet eivät vielä tässä vaiheessa näkyneet merkittävinä toimintamuutoksina tutkimusterveyskeskuksissa. Pieniä muutoksia toivottuun suuntaan oli kuitenkin tapahtunut.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

Viittaaminen

Suominen-Taipale, L., & Widström, E. (2006). Hammashoitouudistus ja hoitopalvelujen käyttö ja sisältö terveyskeskuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1910