Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa

Kirjoittajat

  • Arto Vesivalo
  • Eeva Widström
  • Hennamari Mikkola
  • Tiina Tampsi-Jarvala

Abstrakti

2000-luvun alun hammashoitouudistus asetti terveyskeskusten hammashoidon haasteelliseen tilanteeseen aikuisväestön hoidon kysynnän noustua. Haastattelimme kymmentä terveyskeskuksen johtavaa hammaslääkäriä ja analysoimme hammashoidon tavoitteita ja uudistuksen implementointivaiheessa käytössä olleita kannusteita päämies-agenttimallin pohjalta. Vaikka tavoitteissa huomioitiin vuonna 2005 voimaan tullut hoitotakuu, ne heijastivat lasten ja nuorten hoitoa korostanutta aikaa. Uudistuksen haasteisiin vastattiin lisäämällä resursseja ja kehittämällä työnjakoa. Henkilöstöresurssien saatavuudessa oli tutkimuksen tekohetkellä vaikeuksia ja toimintatapojen uudistamisessa ilmeni muutosvastarintaa. Haastateltujen mukaan toimintaa ohjasi hoidontarve ja hammaslääkärien totuttu toimintatapa. Palkkaus vaikutti tuottavuuteen, muttei suoraan potilasvalintaan. Aineettomista kannusteista nousivat esiin palaute ja vertaisarviot. Haastattelut osoittivat johtajien joutuneen muutosjohtajiksi organisaatioissa, joissa kannusteet eivät välttämättä tukeneet uusia tavoitteita.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-05-01

Viittaaminen

Vesivalo, A., Widström, E., Mikkola, H., & Tampsi-Jarvala, T. (2006). Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1911