Lapsuuden olosuhteet ja aikuisuuden toimintakyky

Kirjoittajat

  • Tomi Mäkinen
  • Mikko Laaksonen
  • Eero Lehelma
  • Ossi Rahkonen

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin vanhempien koulutuksen ja yksittäisten lapsuuden vaikeuksien yhteyksiä aikuisuuden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Aikuisiän sosiaalinen asema huomioitiin vakioimalla vastaajan oma koulutus. Tutkimusaineiston muodosti Helsinki Health Studyn peruskyselyt vuosilta 2000, 2001 ja 2002 (työntekijäaineisto, n=8970, naisia 80 prosenttia, vastausprosentti 67). Toimintakykyä mitattiin Short Form-36 terveyskyselyn fyysisellä ja psyykkisellä komponenttisummalla. Komponenttisumman alin neljännes kuvasi rajoittunutta toimintakykyä. Lapsuuden olosuhteilla oli vahva yhteys aikuisuuden huonoon toimintakykyyn. Vanhempien alhainen koulutus oli yhteydessä aikuisuuden huonoon fyysiseen toimintakykyyn oman koulutuksen kautta. Vanhempien korkea koulutus oli suoraan yhteydessä aikuisuuden huonoon psyykkiseen toimintakykyyn. Useiden yksittäisten lapsuuden ongelmien yhteys aikuisuuden huonoon fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn säilyi, kun muut tekijät otettiin huomioon.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Mäkinen, T., Laaksonen, M., Lehelma, E., & Rahkonen, O. (2006). Lapsuuden olosuhteet ja aikuisuuden toimintakyky. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/2356