Psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus

Kirjoittajat

  • Mari Stenlund

Abstrakti

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapautta kolmen erilaisen vapauskäsityksen näkökulmasta sekä pohtia, millaisiin psykiatrian käytäntöihin psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus haastaa. Metodina on käsitteiden ja argumentaation analyysi, jolla on analysoitu ihmisoikeuksia, poliittista filosofiaa, psykiatriaa ja psykiatrian filosofiaa koskevaa keskustelua sekä psykiatrista hoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettisiä ohjeistoja. Psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus voidaan ymmärtää inhimillisen puuttumattomuuden, autenttisuuden ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Mikään näistä lähestymistavoista tai niiden yhdistelmistä ei kuitenkaan ole ongelmaton. Lisäksi kysymys psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaudesta paljastaa psykiatrian arvosidonnaisuutta. Näyttää siltä, että psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapauden turvaaminen haastaa punnitsemaan arvoperusteisen psykiatrian mahdollisuuksia evidence-based-medicine - lähestymistavan rinnalla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-09-14

Viittaaminen

Stenlund, M. (2010). Psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 47(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/2816