Numeeristen tietojen tiivistäminen kuviksi

Kirjoittajat

  • Raili Salmelin
  • Kimmo Vehkalahti

Abstrakti

Numeerisen tiedon visualisointi perustuu suurelta osin muutamiin hyviin peruskuvatyyppeihin ja niiden muunnelmiin. Tärkeimpiä näistä ovat palkki-, pylväs- ja pistekuvat, viivakuvat, hajontakuvat ja laatikkokuvat. Hyvän peruskuvan merkitys on, että se välittää monipuolisesti ja ymmärrettävästi erilaisia tietosisältöjä ajatellulle kohderyhmälleen, mutta antaa myös laajemmalle yleisölle mahdollisuuden ymmärtää monimutkaisiakin ilmiöitä selkeästi. Tilastograafisten kuvien laatimista koskevat selvät säännöt, joiden yksityiskohdat vaihtelevat kuvatyypeittäin. Sääntöjen yhteisenä tavoitteena on se, että kuva ei saa vääristää tietoja. Visuaalisen viestin voima on valtava, ja niinpä virheellisesti laadittu kuva voi johtaa pahasti harhaan. Tämä artikkeli auttaa alkuun sopivan peruskuvatyypin tunnistamisessa ja valinnassa sekä neuvoo näitä kuvia koskevien yksityiskohtaisempien sääntöjen hahmottamisessa.

Viittaaminen

Salmelin, R., & Vehkalahti, K. (2015). Numeeristen tietojen tiivistäminen kuviksi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48477