Kuntoutujat toimijoina – Neljä tarinamallia kuntoutumisesta

Kirjoittajat

  • Sari Knaapi-Junnila
  • Anna-Maija Jäppinen
  • Raili Välimaa
  • Arja Piirainen

Abstrakti

Kuntoutuspalvelujen kehittäminen edellyttää kuntoutujien kokemusten ymmärtämistä. Lonkan tekonivelleikkauksen läpikäynti nivelrikon vuoksi on varsin yleistä, joten näistä kuntoutujista tarvitaan tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli ymmärtää lonkan nivelrikkoa sairastavien kuntoutumisprosessia tekonivelleikkauksen läpikäyvien kuntoutujien kertomana. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen lonkan tekonivelleikkauksen läpikäyneen henkilön haastatteluista, jotka tehtiin ennen leikkausta ja sen jälkeen. Kolmivaiheisen narratiivisen analyysin tuloksena aineistosta muotoutui neljä kuntoutumisen tarinamallia: Kuntoutumisen oikeus, Autonominen kuntoutuminen, Kuntoutumisen turvattomuus ja Luottavainen kuntoutuminen. Kuntoutumisen tarinamallit kertovat ristiriitaisista vuorovaikutusprosesseista puutteellisin resurssein toimivan julkisen terveydenhuollon ja terveydenhuoltopalveluja tarvitsevien välillä. Terveydenhuollon työntekijät näyttäytyvät tarinamalleissa uhreina ja kuntoutujat selviytymään pakotettuina. Tulosten perusteella terveydenhuollon haasteena on kehittää kuntoutujan kuulemista ja osallisuutta kuntoutumisprosessissa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-04-28

Viittaaminen

Knaapi-Junnila, S., Jäppinen, A.-M., Välimaa, R., & Piirainen, A. (2015). Kuntoutujat toimijoina – Neljä tarinamallia kuntoutumisesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/50757