Koulutuksellinen asema ja päihteiden käyttö nuorilla: erot ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevilla

Kirjoittajat

  • Otto Ruokolainen
  • Netta Mäki

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien päihteiden käyttöä vuosien 2010/2011 Kouluterveyskyselyllä (N=84458). Päämääränä oli tarkentaa kuvaa tekijöistä, jotka ovat yhteydessä tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja huumeiden kokeilussa havaittuihin eroihin lukiolasten ja ammattiin opiskelevien välillä. Eroja pyrittiin selittämään perhetaustalla ja päihteiden käytön keskinäisillä yhteyksillä. Taustamuuttujien vakiointien jälkeen oli ammattiin opiskelevilla lukiolaisia suurempi riski tupakointiin ja humalajuomiseen. Huumeiden kokeilun osalta yhteys oli päinvastainen. Päihteiden käyttö oli perhetekijöitä vahvemmin yhteydessä tupakointiin, humalajuomiseen ja huumeiden kokeiluun, ja tulokset tukevatkin muita viimeaikaisia tutkimustuloksia päihteiden käytön kasaantumisesta pienelle osalle nuoria. Tupakoinnin osalta perhetekijöiden vaikutus näyttäytyi vahvemmalta kuin muiden päihteiden osalta. Terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi ammattiin opiskelevien päihteettömyyden tukeminen on ensisijaista.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-04-28

Viittaaminen

Ruokolainen, O., & Mäki, N. (2015). Koulutuksellinen asema ja päihteiden käyttö nuorilla: erot ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/50759