Yhteisöllisyys terveysalan projekteissa

Kirjoittajat

  • Airi Kananen
  • Päivi Pehkonen-Karioja
  • Piia Rantakokko
  • Marjo Suhonen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla projektipäälliköiden kokemuksia yhteisöl-lisyydestä ja sen rakentumisesta terveysalan projekteissa. Tutkimustehtävänä oli kuvailla, millaisia kokemuksia projektipäälliköillä oli yhteisöllisyydestä ja sen rakentumisesta terveysalan projekteissa. Tutkimusaineisto koostui projektipäälliköiden (n=13) ryhmähaastatteluista. Aineisto analysoitiin Juha Perttulan kehittämää eksistentiaalista fenomenologiaa soveltaen. Tutkimus osoitti yhteisöllisyyden rakentumiseen projekteissa vaikuttavan vuorovaikutuksen myönteinen ilmapiiri, projektiyhteisön ja verkoston tiivis yhteistyö ja projektipäälliköiden ihmisten johtamistaidot. Projektipäällikkö nähtiin erilaisten toimijaroolien kautta keskeisenä yhteisöllisyyden rakentajana. Projektipäälliköiden on tärkeää ymmärtää yhteisöllisyyden merkitys projektissa sekä oma rooli sen rakentamisessa. Yhteisöllisyyttä ei voi projektipäällikkö kuitenkaan yksin rakentaa, vaan siihen tarvitaan koko projektiyhteisön osallistumista. Tämä tutkimus tarjoaa projekteihin uudenlaista näkökulmaa yhteisöllisyyden merkityksen ymmärtämiseen terveysalan projektien voimavarana.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-08-17

Viittaaminen

Kananen, A., Pehkonen-Karioja, P., Rantakokko, P., & Suhonen, M. (2015). Yhteisöllisyys terveysalan projekteissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/52493