Kotihoidon ja hiljattain ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyneiden suomalaisten muistipotilaiden terveys- ja elämäntilanne

Kirjoittajat

  • Maija Hupli
  • Jaana Koskenniemi
  • Jouko Katajisto
  • Minna Stolt
  • Riitta Suhonen
  • Helena Leino-Kilpi

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa kuvaamme kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevia muistipotilaita ja analysoimme heidän terveys- ja elämäntilannettaan sekä niissä mahdollisia olevia eroja. Tutkimusaineisto kerättiin säännöllisen kunnallisen kotihoidon piirissä olevilta (n=182) ja ympärivuorokautiseen hoitoon hiljattain siirtyneistä muistipotilailta (n=122) haastattelemalla.Aineisto analysoitiin kuvailevan tilastotieteen menetelmin. Muistipotilaat olivat yli 80-vuotiaita, suurin osa oli naisia ja keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavia. Kotihoidossa olevat muistipotilaat olivat kognitiivisesti toimintakykyisempiä ja selviytyivät päivittäisistä toiminnoista paremmin kuin ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Lisäksi kotihoidossa olevat muistipotilaat asuivat useimmiten yhdessä läheisensä kanssa. Näyttää siltä, että muistipotilaiden elämän- ja terveystilanne voivat olla yhteydessä muistipotilaan hoitopaikkaan.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-28

Viittaaminen

Hupli, M., Koskenniemi, J., Katajisto, J., Stolt, M., Suhonen, R., & Leino-Kilpi, H. (2015). Kotihoidon ja hiljattain ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyneiden suomalaisten muistipotilaiden terveys- ja elämäntilanne. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53589