Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä

Kirjoittajat

  • Pia Pihlajasaari
  • Joona Muotka
  • Taru Feldt

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa työntekijöiden eettisten dilemmojen profiileja ja tutkia eroavatko työntekijät eri profiileissa työuupumuksen suhteen toisistaan. Kyselytutkimus kohdistui kaupunkiorganisaation henkilöstöön (n = 2470). Eettisiä dilemmoja tutkittiin kysymällä kuinka usein vastaaja koki 1) epätietoisuutta organisaationsa eettisistä toimintatavoista (A-tyypin dilemma) ja 2) arvoristiriitoja (B-tyypin dilemma). Työuupumusta tutkittiin 9-osioisella Bergen Burnout Indicator -kyselyllä. Latentin profiilianalyysin avulla löydettiin neljä dilemmojen yleisyyttä kuvaavaa profiilia: 1) A- ja B -tyypin dilemmoja kohdattiin harvoin; 2) A- ja B -tyypin dilemmoja kohdattiin viikoittain; 3) A-tyypin dilemmoja kohdattiin viikoittain ja B-tyypin dilemmoja harvoin; 4) A-tyypin dilemmoja kohdattiin kuukausittain ja B-tyypin dilemmoja harvoin. Toiseen profiiliin kuuluneet työntekijät raportoivat enemmän työuupumusta kuin muut työntekijät. Tulokset osoittivat, että toistuva epätietoisuus eettisistä toimintatavoista ja paine sääntöjen, normien tai omien arvojen vastaiseen toimintaan ovat työuupumuksen riskitekijöitä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-28

Viittaaminen

Pihlajasaari, P., Muotka, J., & Feldt, T. (2015). Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53591