Kognitiivis-behavioraalisen STOP-kuntoutusohjelman vaikuttavuudesta suomalaisilla seksuaalirikosvangeilla

Kirjoittajat

  • Toni Laaksonen
  • Sasu Tyni

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisessa vankeinhoidossa seksuaalirikollisille kohdennetun STOP-ohjelman vaikuttavuutta. Ohjelman suorittaneille vangeille (n = 143) muodostettiin tapausverrokkiasetelmalla kontrolliryhmä (n = 143) laajemmasta seksuaalirikollisvankien otoksesta (n = 693) havaittujen seksuaalirikosten uusimista ennustavien muuttujien (aikaisemmat tuomiot seksuaalirikoksista, kontaktiton seksuaalirikos, vankeuden pituus ja seuranta-ajan pituus) perusteella. Ohjelman vaikuttavuutta mitattiin vapautumisen jälkeen tehdyillä uusilla seksuaalirikoksilla, jotka olivat johtaneet seuranta-ajan kuluessa vankeus- tai yhdyskuntaseuraamukseen. Keskimäärin 7.5 vuoden seuranta-aikana 8 ohjelman suorittanutta vankia (5.6 %) oli saanut uuden tuomion seksuaalirikoksesta; kontrolliryhmässä rikoksen uusiminen oli lähes kaksinkertaista (10.5 %). Ryhmien välinen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä, mikä saattaa johtua seksuaalirikollisten pienestä määrästä sekä lähtökohtaisesti matalasta uusimistasosta eikä ohjelman tehottomuudesta sinänsä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-28

Viittaaminen

Laaksonen, T., & Tyni, S. (2015). Kognitiivis-behavioraalisen STOP-kuntoutusohjelman vaikuttavuudesta suomalaisilla seksuaalirikosvangeilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53593